Network design

Vaak zien we het supply chain netwerk van bedrijven organisch groeien of door acquisities. Zo worden nieuwe magazijnen of productieplants toegevoegd zonder het holistische netwerk in rekening te nemen. Het kan dus erg waardevol zijn om uw netwerk eens grondig onder de loep te nemen. Hiervoor kunt u op de expertise en ervaring van Brixadvice rekenen. We brengen uw hele distributie/productie netwerk in kaart en berekenen de optimale fysieke footprint terwijl we kijken naar uw strategische en financiële doelen. De transport-, inventory- en warehousingkosten wegen we tegen elkaar af. Zo kunnen we samen met u een zo juist mogelijk beeld vormen van uw onderneming en uw (toekomstige) productstromen.

Samen definiëren we de verschillende mogelijke scenario’s in workshops met alle relevante stakeholders. In een greenfieldanalyse wordt duidelijk waar volledige nieuwe warehouses best komen. Consolidatieoefeningen tonen u welke warehouses moeten blijven in het netwerk om uw klant optimaal te blijven beleveren met een gereduceerde fysieke footprint. De scenario’s die met het projectteam naar voren worden geschoven worden dan professioneel voorbereid en gepresenteerd op managementniveau.

En daarna? Brixadvice biedt u dan de mogelijkheid voor verdere ondersteuning in de uitwerking hiervan op vlak van warehouse design, inventory management, supply chain planning enz.

Contacteer ons