Target operating model

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee ondernemingen te maken krijgen is de business strategie doeltreffend uitvoeren in alle delen van de organisatie. Dat geldt ook voor de supply chain strategie. Als die bijvoorbeeld gericht is op het aanbieden van de beste customer service, of het snelst kunnen leveren aan de markt, hoe voert u die strategie dan best uit?

Dit wordt typisch gedefinieerd in een Target Operating Model (of TOM). Met een initiële sterkte en requirements analyse bepalen we hoe het TOM er moet uit zien en welke change nodig is om van ‘current’ operating model naar ‘Target’ operating model te gaan.

Vertrekkend van de supply chain strategie bekijken we op tactisch niveau naar de end-to-end value chain met alle interfaces, en de interne en externe footprint. Van daaruit bepalen we hoe de organisatie, processen en systemen moeten worden opgesteld om het operating model te ondersteunen.

Brixadvice hanteert hier zoals altijd een pragmatische aanpak, met concrete acties en resultaten in plaats van een visie zonder plan van aanpak. We kunnen ook verder begeleiden in de juiste uitvoering van het Target Operating Model met gedetailleerd process design, process implementatie, organisational design en operational management van de processen.

Contacteer ons